Tư vấn độc lập ERP
   Giám sát triển khai ERP
   Lựa chọn phần mềm phù hợp
Tư vấn lựa chọn phần mềm phù hợp với nhân lực và nhu cầu doanh nghiệp
19.03.2012

Tư vấn lựa chọn phần mềm phù hợp với nhân lực và nhu cầu doanh nghiệp

 Khi một công ty quyết định triển khai hệ thống ERP thì việc tìm kiếm đối tác để thực hiện dự án.

Nhưng có đến hàng trăm nhà cung cấp ERP với nhiều hình dạng và quy mô khác nhau – tất cả những yêu cầu cần thiết để có được giải pháp lý tưởng cho doanh nghiệp.
Việc khảo sát đánh giá nhu cầu quản lý và nhân sự hiện tại trong nội bộ doanh nghiệp hết sức quang trọng trong việc thực hiện dự án.
Việc phân tích toàn bộ các giải pháp ERP trước khi đi đến quyết định lựa chọn không phải là một giải pháp dễ dàng thực hiện được. Đó là quá trình tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy tốt hơn, doanh nghiệp nên giới hạn bớt số lượng giải pháp cần đánh giá ít hơn.
Không phải tất cả các giải pháp ERP đều như nhau, mỗi giải pháp đều có những điểm mạnh và yếu điểm của nó. Quá trình tiền đánh giá sẽ loại bỏ các giải pháp ERP không phù hợp hoàn toàn với quy trình kinh doanh của công ty.

Doanh nghiệp có thể thuê các chuyên gia tư vấn độc lập và quan trọng nhất là tìm ra được giải pháp mà được sử dụng bởi những công ty có hoạt động tương tự như công ty của bạn.Xem thêm:Các bài viết khác:
Tư vấn lựa chọn phần mềm phù hợp với nhân lực và nhu cầu doanh nghiệp [19.03.2012 14:00]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh