Tư vấn kế toán - thuế
   Tư vấn kế toán
   Tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn thuế và tư vấn kế toán
26.03.2012

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một dịch vụ tư vấn thuế phù hợp với quy định của pháp luật thuế.
  • Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán;
  • Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế VAT;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu;
  • Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế; Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán;
  • Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế;
  • Tư vấn điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế;
  • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế;

 Xem thêm:
 Tư vấn kế toán [10.04.2012 14:15]Các bài viết khác:
Dịch vụ tư vấn thuế và tư vấn kế toán [26.03.2012 09:27]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh