GIỚI THIỆU
   Tổng Quan
   Khách Hàng Tiêu Biểu
   Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
 DỊCH VỤ
   Tư vấn tái cấu trúc
   Tái cấu trúc vốn
   Tối đa hóa chi phí vốn
   Thiết lập hệ thống KSNB
   Tái cấu trúc doanh nghiệp
   Cho thuê chuyên viên
   Giám đốc tài chính
   Kiểm soát viên nội bộ
   Kế toán trưởng
   Chuyên viên ERP
   Tư vấn độc lập ERP
   Giám sát triển khai ERP
   Lựa chọn phần mềm phù hợp
   Đào Tạo Kỹ Năng
   Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm
   Chương trình đào tạo tháng 09-2012 dành cho Sinh viên và Cá nhân
   Chương trình đào tạo tháng 09 & 10 -2012 dành cho Doanh nghiệp và Cá nhân
   Dịch vụ lập dự án và phương án kinh doanh khả thi
   Sức khỏe tài chính
   Kiểm tra cơ cấu nguồn vốn
   Dự báo rủi ro tài chính
   Dự báo rủi ro hoạt động
   Tư vấn kế toán - thuế
   Tư vấn kế toán
   Tư vấn thuế
 TIN TỨC
   Tin Công Ty
   Tin Thị Trường
   Thuê chuyên viên
   Tư vấn ERP
   Tái cấu trúc
   Tài chính
   Kế toán - thuế
   Tuyển Dụng
   Cho thuê
   10. Kỹ năng tạo động lực và khơi nguồn cảm hứng
   Đào tạo kỹ năng mềm
   About Us
Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm
16.08.2012

Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm

Kỹ năng cá nhân cơ bản

1-    Kỹ năng giao tiếp cơ bản - (01 buổi)
2-    Kỹ năng giao tiếp nâng cao - (01 buổi)
3-    Vượt qua nhút nhát khi giao tiếp- (01 buổi)
4-    Nói chuyện tự tin trước đám đông - (01 buối)

5-    Kỹ năng xin việc dành cho sinh viên tìm việc - (01 buổi)

Nâng cao năng lực bản thân

6-      Kỹ năng lắng nghe và nghệ thuật đặt câu hỏi - (01 buổi)
7-      Kỹ năng thuyết phục người khác và tiếp cận khách hàng - (01 buổi)    
8-      Kỹ năng giao việc, ủy quyền và đánh giá thực hiện công việc - (02 buổi)     
9-      Kỹ năng vượt qua nhút nhát, nói chuyện trước đám đông - (02 buổi)
10-    Kỹ năng thuyết trình cơ bản - (01 buổi)
11-    Kỹ năng thuyết trình nâng cao - (01 buổi)
12-    Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề - (01 buổi)

Kỹ năng lãnh đạo

13-    Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định - (02 buổi)
14-    Kỹ năng giao việc,ủy quyền & đánh giá thực hiện công việc - (02 buổi)   
15-    Kỹ năng phá băng,vai trò người điều phối và tổ chức công việc - (02 buổi)
16-    Kỹ năng làm việc nhóm để đạt mục tiêu chung - (02 buổi)   


Nâng cao kỹ năng lãnh đạo

17-    Kỹ năng tạo động lực và khơi nguồn cảm hứng - (02 buổi)   
18-    Kỹ năng giải quyết xung đột - (02 buổi)   
19-    Kỹ năng lãnh đạo nhóm để đạt mục tiêu chung - (02 buổi)
20-    Kỹ năng tổ chức họp hành hiệu quả - (02 buổi)
21-    Kỹ năng nắm bắt tâm lý nhân viên - (02 buổi)
22-    Kỹ năng đàm phán WIN-WIN - (02 buổi)
23-    Kỹ năng truyền tải thông tin qua ánh mắt - (02 buổi)
24-    Tư duy tích cực và nhân rộng ảnh hưởng - (02 buổi)


 www.cndcapital.vn

 

Liên hệ: chị Dung - 0903.810.950Xem thêm:Các bài viết khác:
Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm [16.08.2012 13:37]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh