Cho thuê chuyên viên
   Giám đốc tài chính
   Kiểm soát viên nội bộ
   Kế toán trưởng
   Chuyên viên ERP

Chuyên viên ERP

MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐỊNH HƯỚNG QUÁ TRÌNHMÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐỊNH HƯỚNG QUÁ TRÌNH

Gần đây, các chuyên gia tư vấn về quản trị thường nói đến cách tiếp cận quá trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp.Vậy lợi điểm của mô hình quản lý này là gì? Liệu nó ...PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG CỦA HONDA30.03.2012 16:05


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh